Friday, May 17, 2013

Mango Tree in Fort Lauderdale"Floridian" हे Fort Lauderdale मधले अगदी प्रसिध्द restaurant. त्याबद्दल मी नंतर लिहिनच. आम्ही तिथे जाण्यासाठी एका झाडाखाली गाडी पार्क केली आणि मी जवळजवळ किंचाळलेच. ज्या झाडाखाली आम्ही होतो ते चक्क आंब्याचे झाड होत. नक्कीच Mexican आंब्याचं असावं  पण तरीही May महिन्यात अगदी आंब्यांनी लगडलेल झाड दिसावं आणि तेही थेट अमेरिकेत ! :-D

No comments:

Post a Comment